UDBF

iacf22

 • Register

logo udbf2019

 

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ

з веслування на човнах «Дракон»

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила спортивних змагань з веслування на човнах «Дракон» (далі – Правила) розроблені відповідно до Правил Міжнародних Федерацій з веслування на човнах «Дракон» (IDBF, ICF), Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників.

Правила визначають основні засади організації змагань та суддівства з веслування на човнах «Дракон» (далі – змагання), що проводяться в Україні.

Веслування на човнах «Дракон» – вид спорту, в якому члени екіпажу – веслярі за допомогою безкочетового, однолопастевого весла змагаються на двох типах човнів: Д-22 та Д-12 на безперешкодних по всій довжині дистанціях, за мінімальний час та відповідно до цих Правил. До складу екіпажу входять веслярі, змінні веслярі, барабанщик та стерновий.

Правила регламентують норми проведення змагань, діяльність суддівської колегії, організації, яка проводить змагання, обслуговуючого персоналу та визначають права і обов’язки  учасників змагань.

Федерація України з веслування на човнах «Дракон» (далі – ФУВЧД) розроблює, затверджує, впроваджує та контролює виконання Правил проведення змагань з веслування на човнах «Дракон» в Україні.

1.1. Характеристика та ранг змагань

1.1.1. Спортивні змагання відповідно до кваліфікаційних норм і вимог з визнаних в Україні видів спорту розподіляються на ранги (від I до VI), встановлені Положенням про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами).

1.1.2. За своїм значенням спортивні змагання з виду спорту бувають:

міжнародними, які включені до календарного плану відповідної міжнародної спортивної федерації (організації), що проводяться згідно з її регламентними документами та можуть бути включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

всеукраїнськими, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України і проводяться відповідно до розпорядчих документів організаторів спортивних заходів та згідно з регламентними документами відповідної всеукраїнської спортивної федерації та/або статутними чи розпорядчими документами центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби, фізкультурно-спортивних товариств;

місцевими (в адміністративно-територіальних одиницях, об’єднаних територіальних громадах, дитячо-юнацьких спортивних школах), які включені до календарних планів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, об’єднаних територіальних громад, закладів фізичної культури і спорту;

спеціальними, які проводяться у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах і включені до відповідних календарних планів.

1.1.3. За характером проведення спортивні змагання з виду спорту бувають:

Всеукраїнські змагання – офіційні спортивні змагання, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

зональні змагання - складова частина відповідного офіційного змагання з виду спорту, що проводиться за участю спортсменів або спортивних команд територій (адміністративно-територіальних одиниць), перелік яких визначений положенням (регламентом) про цей спортивний захід;

командний чемпіонат – спортивні змагання, у яких беруть участь окремі збірні команди адміністративно-територіальних одиниць, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, за результатами яких підводиться лише командна першість;

міжнародні змагання – змагання, які проводяться за участю двох і більше країн;

особисто-командні змагання з виду спорту - спортивні змагання, в яких визначаються загальні підсумки особистої першості та виступів команд різних адміністративно-територіальних одиниць, установ, організацій, закладів відповідно до Положення (Регламенту) цих змагань;

ранг змагань – рівень спортивного заходу, що проводиться в Україні або за її межами;

розіграш Кубка – спортивне змагання за участю спортсменів, команд адміністративно-територіальних одиниць, що проводиться, як правило, у декілька етапів;

чемпіонат – офіційне спортивне змагання за віковими, територіальними ознаками або організаційно-правовими формами юридичних осіб серед найсильніших спортсменів, команд у видах спорту, команд з ігрових видів спорту, яке проводиться один раз на рік за кожною окремою ознакою.

Міжнародні спортивні змагання, що відбуваються на території України, проводяться згідно з відповідними регламентними документами міжнародної спортивної федерації (організації).

Офіційні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи – спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл (далі – календарні плани).

Характер змагань визначається Положенням (Регламентом) про дані змагання.

 • Програма, типи човнів, гоночні класи і дистанції змагань.
  • Вид програми визначається типом човнів, класом екіпажів та довжиною дистанції.
  • Змагання проводяться на човнах наступних типів та гоночних класів:

Типи човнів:

Д-22 – «Дракон» – стандартний;

Д-12 – «Дракон» – малий.

Кількість спортсменів у Д-22 - складається з веслярів (мінімум 18, максимум 20), змінних веслярів (максимум 4), стернового, барабанщика.

Кількість спортсменів в Д-12 складається з веслярів (мінімум 8, максимум 10), змінних веслярів (максимум 2), стернового, барабанщика.

Класи екіпажів:

 • Відкритий (Opеn);
 • Жіночий (Womеn);
 • Змішаний (Mixed).

У відкритому класі екіпажі можуть складатися із чоловіків та жінок без обмежень по кількості веслярів відповідної статі.

Жіночі екіпажі можуть складатися тільки з веслярів відповідної статі.

Відповідно до Положення (Регламенту) про змагання змішані екіпажі, в залежності від кількості учасників, можуть складатися наступним чином:

 • Згідно правил IDBF:

Д-22 – «Дракон» – стандартний:

10 чоловіків-веслярів / 10 жінок-веслярів;

10 чол.-веслярів / 9 жін.-веслярів;

9 чол.-веслярів / 10 жін.-веслярів;

10 чол.-веслярів / 8 жін.-веслярів;

8 чол.-веслярів / 10 жін.-веслярів;

9 чол.-веслярів / 9 жін.-веслярів.

Д-12 - «Дракон» – малий:

5 чол.-веслярів / 5 жін.-веслярів;

5 чол.-веслярів / 4 жін.-веслярів;

4 чол.-веслярів / 5 жін.-веслярів;

4 чол.-веслярів / 4 жін.-веслярів.

 • Згідно правил ICF:

Д-22 – мінімальна кількість жінок-веслярів – вісім (8);

Д-12 – мінімальна кількість жінок-веслярів – чотири (4).

 • Офіційні спортивні змагання проводяться на дистанціях: 200, 500, 1000 і 2000 метрів.

Програма змагань, дистанції та склад учасників в змішаних класах на окремих офіційних спортивних змаганнях визначаються Положенням про дані змагання.

Проведення змагань на дистанціях понад 2000 метрів регламентується Правилами та Положенням про дані змагання.

1.3. Учасники змагань.

1.3.1. Учасники спортивного заходу – спортсмени, тренери, спортивні судді, інші особи, які забезпечують організаційне супроводження спортивного заходу, зокрема фахівці з медичного та науково-методичного забезпечення, налаштування та ремонтування спортивного обладнання і спортивного інвентарю, комп’ютерного моделювання, відеозйомки, управління автотранспортними засобами та маломірними моторними суднами, особи, які супроводжують спортсменів з інвалідністю та учасників спортивних заходів, інші фахівці з урахуванням специфіки видів спорту, перелік яких обумовлюється регламентними документами з проведення спортивного змагання.

В офіційних спортивних змаганнях з веслування на човнах «Дракон» можуть брати участь тільки члени обласних, міських Києва та Севастополя спортивних федерацій з веслування на човнах «Дракон», спортивних клубів, які входять до складу регіональних осередків ФУВЧД, а також учні спеціалізованих відділень і шкіл з веслування на човнах «Дракон».

Учасники змагань, які на змаганнях представляють одну адміністративно-територіальну одиницю, фізкультурно-спортивне товариство, спортивний клуб, дитячо-юнацьку спортивну школу тощо, вважаються однією командою.

1.3.2. Спортсмени-учасники змагань розподіляються на наступні вікові категорії:

 • Молодші юнаки - 10-12 років;
 • Юнаки – 13-14 років;
 • Юніори – 15-18 років;
 • Молодь – 19-23 роки;
 • Дорослі – після 19 років.

Ветерани:

 • Майстри – 40 років і старші (40+);
 • Майстри – 50 років і старші (50+).

До участі у чемпіонаті України та Кубку України у категорії «Дорослі» допускаються тільки спортсмени які входять до складу збірних команд областей з веслування на човнах «Дракон» і мають спортивну класифікацію не нижче І розряду.

 • Вік спортсмена визначається кількістю повних років на кінець року, в якому проводяться змагання. У категорії «Дорослі» граничний вік спортсмена – 39 років визначається числом повних років на 01 січня року, в якому проводяться змагання.

В окремих випадках, в інтересах комплектування екіпажів національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон», за рішенням виконкому та тренерської ради ФУВЧД та відповідно до Положення (Регламенту) про проведення змагань до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях в категорії «Дорослі» можуть бути допущені учасники віком старші 40 років.

1.3.4. В офіційних змаганнях серед молодших юнаків, юнаків і юніорів на дистанціях 200, 500, 1000 та 2000 метрів може брати участь барабанщик, вік якого не молодше 12 років. Обов'язковою умовою участі барабанщика у змаганнях має бути вміння плавати і наявність рятувального жилету.

У змаганнях серед молоді та дорослих, на дистанції довше ніж 2000 метрів може брати участь барабанщик, вік якого не молодше 18 років.

Обов'язковою умовою участі барабанщика на дистанції довше ніж 2000 метрів має бути наявність рятувального жилету.

До участі у змаганнях серед дорослих до складу екіпажу може бути включений барабанщик віком не молодше 15 років. Барабанщик необов'язково повинен бути тієї ж статі, або віку, що екіпаж у відповідній категорії.

1.3.5. До участі у змаганнях серед дорослих до складу екіпажу може бути включений стерновий віком не молодше 18 років. Стерновий необов'язково повинен бути тієї ж статі або віку, що екіпаж у відповідній категорії.

1.3.6. Всі учасники змагань, молодші 15 років, під час находження на воді, обов’язково повинні бути в рятувальних жилетах.

1.3.7. В одному офіційному заході учасник має право виступати тільки в одній віковій категорії в складі однієї команди (організації).

1.3.8. До участі в змаганнях допускаються веслярі, які вміють плавати, відповідають вимогам Положення про змагання та які отримали дозвіл лікаря на участь в змаганнях. Віза лікаря дійсна протягом 30 днів, включаючи день підпису.

Усі учасники змагань повинні мати страховий поліс.

1.4. Журі змагань.

1.4.1. Журі змагань призначається ФУВЧД на всі офіційні змагання, які проводяться на території України.

1.4.2. Журі змагань вирішує всі суперечливі питання, які виникають під час проведення змагань або пов’язані з грубими порушеннями Правил і Положення. Розглядає апеляції.

1.4.3. До складу журі змагань входять:

 • Голова журі – уповноважена ФУВЧД особа;
 • представник центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту або структурних підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади, або органів місцевого самоврядування, або фізкультурно-спортивних товариств (за згодою);
 • член Президії ФУВЧД;
 • член Президії колегії суддів ФУВЧД;

Склад журі може змінюватись, залежно від рівня змагань.

1.5. Організація, яка проводить змагання.

Організація, яка проводить спортивні змагання має забезпечити доступ учасників до всіх необхідних спортивних та інших допоміжних споруд (роздягальні, душ, туалет), а також може забезпечувати спортивним інвентарем та обладнанням з урахуванням специфіки виду спорту та вимог, встановлених правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.

1.5.1.Організація, яка проводить змагання:

 • створює організаційний комітет змагань (Оргкомітет);
 • затверджує та погоджує необхідну дозвільну документацію;
 • контролює хід підготовки місця проведення змагань;
 • здійснює контроль за підготовкою спортивних споруд, необхідного обладнання (зона фінішу, зона старту, доріжки на воді, човни типу «Дракон» укомплектовані згідно Правил, плоти для посадки/висадки учасників у човни, огородження території, «поворотні» буї на воді, катери для арбітрів, тощо);
 • забезпечує суддівську колегію необхідною технікою (оргтехніка, фото/відео обладнання для старту, фінішу, тощо);
 • забезпечує безпеку під час проведення змагань;
 • забезпечує присутність рятувальної служби в усі дні змагань;
 • забезпечує лікарсько-медичне обслуговування в усі дні змагань;
 • забезпечує оформлення місця змагань, участь преси, телебачення та інших ЗМІ для висвітлювання змагань;
 • забезпечує нагородною атрибутикою;
 • призначає відповідальну особу за організацію та проведення параду відкриття/закриття змагань та церемонію нагородження переможців і призерів змагань.

1.5.2. Місцерозташування для членів Оргкомітету змагань має знаходитись у зоні фінішу.

1.5.3. Усі питання про допуск учасників до змагань, пов'язані з їх належністю до будь-якої команди, їх спортивною кваліфікацією та іншим відповідностям Правил та Положенню про проведення змагань вирішує мандатна комісія, а в окремих випадках головна суддівська колегії (далі – ГСК).

1.6. Човни та інвентар для змагань.

1.6.1. Човни типу «Дракон» та інвентар до них (стілець для барабанщика, барабан, весло для стернового), весла учасників, які використовуються під час змагань, повинні мати символи та знаки фабричної марки та відповідати необхідним (у т. ч. міжнародним) стандартам.

1.6.2. Човни повинні пройти технічний огляд на придатність до утримання на воді та можуть мати на бортах реєстраційний номер та логотип організації, якій належить човен.

1.6.3. Під час змагань забороняється наявність у човні будь-яких допоміжних засобів, електронних та механічних пристроїв (додаткові упори для ніг, помпи, всілякі лідируючі пристрої, тощо), окрім спеціального пристрою, за допомогою якого підсилюється звук команд стернового або барабанщика. У човні допускається тільки наявність двох запасних весел, які можуть бути використані в випадку поломки весла будь-ким з веслярів. Також стерновий екіпажу може використовувати мотузку (канат) для додаткового утримання весла стернового, довжиною не більше 120 см.

Організатори змагань не забезпечують учасників змагань допоміжним обладнанням у т.ч. мотузкою для додаткового утримання весла стернового.

1.6.4. Веслярам дозволяється користуватись тільки безкочетовими однолопастними веслами, виготовленими з будь-яких матеріалів. Весла повинні відповідати наступним стандартам: довжина – мінімум 105, максимум – 130 см, ширина лопатки весла не більше 18 см (див. Додаток №1). Весла не повинні мати ніяких додаткових пристроїв, у т.ч. кріплення до руки або човна.

1.6.5. На спортивному інвентарі учасника змагань (човен, весло і форма) допускається нанесення рекламного логотипа виробника даної продукції, організації, за яку виступає екіпаж та логотипу спонсорів команди.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ.

2.1. Положення (Регламент) про змагання.

2.1.1. Розпорядчим документом організатора про проведення спортивного змагання з урахуванням пропозицій спортивної федерації (її відокремлених підрозділів залежно від рангу змагань) визначаються, зокрема, строки, місце проведення, обсяги та джерела його фінансування, склад суддівської колегії, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, інші організаційні особливості проведення змагання з урахуванням специфіки виду спорту, а також затверджується кошторис витрат.

Положення про змагання (Регламент) – документ, що визначає умови проведення змагань. Положення затверджується організатором змагань і відповідним органом виконавчої влади.

2.1.2. У Положення включаються наступні основні розділи:

 • ранг змагань;
 • мета проведення і завдання змагань;
 • час і місце проведення;
 • характер змагань;
 • організація та керівництво проведенням змагань;
 • програма змагань;
 • склад учасників: кваліфікаційний рівень спортсменів які допускаються, кількість учасників змагань від кожної команди тощо;
 • умови допуску до змагань, вимоги до необхідних документів;
 • термін подання заявок;
 • порядок забезпечення учасників змагань човнами;
 • час і місце проведення жеребкування;
 • порядок визначення і нагородження переможців та призерів змагань.

За необхідності, у Положення можуть бути включені інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретних змагань (організації, що беруть участь у змаганнях, підсумкова система визначення переможців, додаткові заходи безпеки спортсменів тощо).

2.1.3. Зміни в Положення може вносити тільки організація, яка проводить змагання та орган виконавчої влади, який його затвердив. Про всі зміни в Положенні команди, які беруть участь у змаганнях, повинні бути сповіщені не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань.

2.1.4. Положення не повинно суперечити Правилам змагань. За наявності в Положенні пунктів, які суперечать Правилам змагань, суддівська колегія зобов’язана керуватися Правилами змагань.

2.1.5. У місці проведення урочистої частини спортивних змагань встановлюється Державний Прапор України з дотриманням вимог шанобливого ставлення до нього та символіка організатора спортивного змагання.

Урочиста частина спортивних змагань (відкриття/закриття) розпочинається виконанням Державного Гімну України.

Проведення урочистої частини спортивного змагання відбувається державною мовою.

2.2. Заявки.

 • Кожна команда, яка приймає участь в змаганнях, зобов’язана подати заявки на участь в змаганнях в строки, визначені Положенням.

Попередня заявка команди надсилається на електрону пошту організації, яка проводить змагання, завчасно (не пізніше, ніж за 20 днів до початку змагань), у попередній заявці вказується в яких видах програми змагань команда має намір взяти участь і попередня кількість учасників (Додаток 2).

Іменна заявка команди в форматі Excel – надсилається на електрону пошту (в текстовому вигляді) в організацію, яка проводить змагання, завчасно (не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань). В іменній заявці повинно бути вказано прізвище, повне ім’я та по батькові, день, місяць, рік народження та спортивна кваліфікація кожного учасника змагань. Оригінал іменної заявки надається до мандатної комісії. Іменна заявка повинна бути підписана представником команди, затверджена печаткою регіонального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту або організацією, яка відряджає учасників на змагання згідно Положення, печаткою та візою лікаря із спортивної медицини про допуск спортсменів до змагань по формі (Додаток 3).

Заявочний лист екіпажу – подається в секретаріат змагань завчасно, але не пізніше ніж за 1 (одну) добу до початку змагань у даному виді програми. У ньому мають бути вказані данні членів екіпажу у кожному виді програми згідно форми (Додаток 4) та, обов’язково, вказується прізвище, ім’я та номер телефону капітана екіпажу. 

Якщо у заявочний лист екіпажу вносяться зміни, то представник команди повинен не пізніше, ніж за 1 годину до початку змагань, у даному виді програми, заявочний лист екіпажу із внесеними змінами надати в секретаріат змагань. На зміненому заявочному листі екіпажу секретар змагань має поставити відмітку про точний час і дату прийому цього заявочного листа. Заявочний лист екіпажу в який внесенні зміни має бути терміново переданий до зони посадки в човни.

У заявочному листі екіпажу вказується кількість змінних веслярів, яка складає 4 (чотири) особи в Д-22 та 2 (дві) особи в Д-12 (з числа тих веслярів, які є в іменній заявці команди і відносяться до учасників того ж класу і тієї ж вікової категорії).

До заявочного листа екіпажу в вікових категоріях «молодші юнаки», «юнаки» та «юніори», на прохання суддів, можуть бути затребувані документи, які посвідчують вік учасників екіпажу.

2.3. Розподіл екіпажів по заїздах та стартових місцях (доріжках).

2.3.1. Розподіл учасників змагань по заїздам і доріжкам на попередніх етапах здійснюється тільки за результатами жеребкування. Жеребкування проводиться у присутності головного судді змагань.

2.3.2. Неявка представників команд на жеребкування не може служити підставою для протестів та апеляцій на порядок розподілу екіпажів по заїздам і доріжкам.

2.3.3. Розподіл екіпажів на наступних етапах змагань здійснюється згідно діючих правил міжнародних федерацій (IDBF, ICF) на поточний рік.

2.3.4. У змаганнях на дистанціях 200, 500, 1000 метрів в одному заїзді можуть брати участь не більше 7 човнів. Одна доріжка призначена для проходження по дистанції одного човна.

2.3.5. Мінімальний період відпочинку між заїздами за участі тих самих екіпажів у тому самому виді програми повинен бути не менше ніж: 30 хвилин на дистанції 200 м, 40 хвилин на дистанції 500 м, 60 хвилин на дистанції 1000 м і довше.

2.3.6. На дистанції 2000 м, старт заїзду в кожному виді програми, в якому налічується 6 (шість) і більше екіпажів надається окремо. У кожному заїзді екіпажі стартують окремо, з інтервалом від 10 до 30 секунд.

2.3.7. Стартова послідовність екіпажів у заїздах з окремим стартом визначається результатом, показаним екіпажами на найкоротшій дистанції поточних або попередніх змагань (наприклад, команда яка зайняла 1-ше місце на 200 м, на 2000 м стартує останньою в своєму виді програми, зайнявши 2-ге – передостанньою і т.д.) або за рішенням головного судді змагань – жеребкуванням.

 1. УЧАСНИКИ І ПРЕДСТАВНИКИ КОМАНД.

3.1 Допуск учасників до змагань.

3.1.1. До участі у змаганнях допускаються веслярі, які відповідають вимогам Положення про проведення даного спортивного заходу.

3.1.2. Спортсмени вікових груп, «юніори» можуть бути допущені до участі у змаганнях серед дорослих тільки за наявності спеціального допуску лікаря зі спортивної медицини та письмової згоди тренера.

3.1.3. Спортсмени старші 50 років можуть бути допущені до змагань за станом здоров'я лікарем, за умови наявності заявки оформленої належним чином та обов’язкової наявності страхового полісу, дійсного на термін проведення змагань.

3.2. Обов’язки і права учасників.

3.2.1. Усі учасники змагань повинні знати та дотримуватися Правил змагань та Положення. Незнання Правил чи Положення не звільняє від відповідальності за допущені порушення.

Учасник змагань, який навмисно порушує Правила змагань з метою здобуття якоїсь користі чи для нанесення шкоди іншим учасникам, за рішенням суддівської колегії може бути дискваліфікований на даних змаганнях.

Учасник змагань, який порушив правила поведінки у громадських місцях, у т.ч. на території проведення змагань, за поданням головної суддівської колегії змагань може бути дискваліфікований рішенням президії ФУВЧД на необмежений строк.

З усіма питаннями, які виникають під час проведення змагань до суддівської колегії учасник має право звертатися тільки через офіційного представника своєї команди.

Офіційний представник і тренер не мають права залишати місця проведення змагань, не будучи упевненими в тому, що всі члени екіпажів їх команди безпечно закінчили змагання. На змаганнях з роздільним стартом та на довгі дистанції вони повинні доповісти старшому судді на фініші про всіх учасників своєї команди, які зійшли з дистанції.

3.2.2. Обов’язки і права офіційних представників команд:

Кожна команда, яка бере участь у змаганнях повинна мати свого офіційного представника (далі – представник).

Представник команди повинен знати Правила, дотримуватись їх та Положення про проведення заходу.

Представник команди є її керівником та несе відповідальність:

 • за ознайомлення тренерів та спортсменів керованої ним команди з інструкцією по дотриманню заходів безпеки при проведенні змагань з веслування на човнах «Дракон»;
 • за дотримання учасниками цих Правил та Положення;
 • за дисципліну учасників;
 • за своєчасне інформування своїх учасників про всі рішення суддівської колегії та організації, яка проводить змагання;
 • за відповідність спортивної форми команди;
 • за своєчасне подання заявочних та інших необхідних документів;
 • за обов’язкове подання даних про членів команди, які погано плавають, мають медичні обмеження: такі наприклад, як астма або епілепсія, які можуть негативно вплинути на члена екіпажу під час знаходження на воді;
 • за своєчасне прибуття членів команди у зону посадки в човни, церемоній відкриття і закриття змагань та нагородження;
 • за виклик та прибуття учасників команди до суддівської колегії та на допінговий контроль.

Представник команди повинен бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками команд. Його несвоєчасне прибуття або неявка на нараду не може служити підставою щодо опротестування рішень суддівської колегії.

Представнику команди забороняється втручатися у розпорядження і рішення суддів та організаторів змагань.

Представник зобов'язаний виконувати всі розпорядження та вимоги суддівської колегії стосовно проведення змагань. Представник команди має право подавати протести та апеляції, але це не звільняє його від обов'язків виконувати розпорядження суддівської колегії або організації, яка проводить змагання, до прийняття рішення відносно його апеляцій/протестів.

Представник має право одержувати інформацію з питань проведення змагань від членів суддівської колегії за встановленим порядком.

Представник команди повинен негайно повідомити суддівську колегію про всіх учасників, які зійшли з дистанції після старту. Після закінчення заїздів на дистанціях більше 1000 метрів представник команди повинен повідомити старшого ботмаршала про повернення всіх спортсменів його команди, які брали участь в змаганнях.

Представник або тренер команди, які планують брати участь у змаганнях як учасник одного з екіпажів, мають пройти загальну процедуру допуску до змагань і обов’язково письмово попередити про це ГСК змагань.

Офіційний представник, який свідомо порушив ці Правила або проявив нетактовність відносно суддів та інших учасників змагань, а також у разі неетичної поведінки, відстороняється головним суддею від своїх обов'язків на змаганнях, а за рішенням ФУВЧД і на інші змагання, про що повідомляється організація, яка призначила цього представника на змагання. Його функції продовжує виконувати інша особа (тренер чи капітан команди із числа спортсменів) із цієї самої команди.

3.2.3. Обов’язки і права тренерів:

Тренери команди несуть відповідальність:

 • за учасників змагань його команди, контроль виконання ними цих Правил та вимог Положення про проведення заходу;
 • за дотримання правил безпеки на воді, дисципліни на березі у місцях розміщення та харчування учасників змагань, в інших місцях суспільного користування;
 • за забезпечення своєчасної підготовки інвентарю та спортивної форми учасників.

Тренеру заборонено втручатися у дії суддівської колегії та осіб, які проводять змагання. Він може звертатися до суддівської колегії із заявами або пропозиціями тільки через офіційного представника своєї організації.

Тренер, який допускає свідоме порушення цих Правил членами його команди або відмовляється виконувати вимоги суддівської колегії, веде себе неетично, може бути усуненим головним суддею змагань з місця проведення змагань, про що повідомляється в організацію, від якої він делегований.

3.2.4. Обов’язки і права спортсменів:

Спортсмени – учасники змагань мають право брати участь в змаганнях в складі своєї команди. Дані про склад команди надають регіональні спортивні федерації з веслування на човнах «Дракон», спортивні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи з веслування на човнах «Дракон».

Спортсмени – учасники змагань повинні:

 • суворо дотримуватись цих Правил, норм поведінки, моралі та етики;
 • знати і дотримуватись порядку, встановленого на водній акваторії, знати час і місце тренувань та заїздів, правила руху човнів на дистанції;
 • бути дисциплінованими, коректними та ввічливими, не допускати ненормативної лексики та жестів у відношенні до інших учасників змагань, обслуговуючого персоналу та глядачів;
 • виконувати розпорядження та вказівки суддів. За невиконання команд суддів спортсменам та екіпажу виносяться попередження;
 • вести чесну спортивну боротьбу на дистанції та не припиняти боротьби, за виключенням непередбачених небезпечних випадків;
 • дотримуватись вимог заходів безпеки під час тренувань та участі у змаганнях;
 • не вступати з суддями у суперечку і не демонструвати своє невдоволення їх рішеннями.

Члени одного екіпажу повинні стартувати в ідентичній спортивній формі. Форма спортсменів однієї команди різної статі може відрізнятися. На церемонії нагородження спортсмен повинен бути вдягнений в спортивну форму, яка вказує належність до своєї організації, федерації, спортивного клубу.

За невиконання спортсменами своїх обов'язків та недотримання цих Правил суддівською колегією можуть бути застосовані:

 • попередження;
 • за повторне попередження спортсмен або екіпаж можуть бути дискваліфіковані у виді програми;
 • зняття із заїзду;
 • дискваліфікація на змагання.

Дискваліфікація учасника на одне змагання при порушенні цих Правил, при неетичній поведінці може бути застосована головною суддівською колегією, а на більш довгий час – президією ФУВЧД, на підставі представлення ГСК змагань. Про зняття учасника змагань або дискваліфікацію головний суддя повинен повідомити його спортивну організацію.

3.2.5. Відповідальність екіпажу.

Члени екіпажу повинні виконувати вказівки суддів протягом всього часу проведення змагань. Недотримання цього правила може привести до попередження або дискваліфікації екіпажу.

Під час змагань, у заїзді, будь-який екіпаж, який навмисно порушує Правила, або ігнорує команди суддів, може бути дискваліфікований в даному виді програми.

Барабанщик під час проходження дистанції повинен сидіти на своєму місці і, не пізніше як тільки човен покинув стартову зону (50 м від лінії старту), повинен активно, з регулярним інтервалом, бити барабанною палкою в барабан. Відмова активно бити в барабан вважається порушенням Правил і призводитиме до попередження арбітром, повторне таке порушення тим самим екіпажом в тому самому заїзді карається штрафом до 20 секунд.

Стерновий повинен знаходитися на своєму місті, знати та дотримуватися Правил змагань, своїми діями на воді максимально забезпечувати безпеку екіпажу.

Екіпаж, який зійшов з дистанції з будь-якої причини, зобов’язаний негайно повідомити про це в суддівську колегію через представника своєї команди або тренера із зазначенням причини припинення участі у змаганнях.

Екіпаж, який відмовився стартувати без поважної причини в заїзді, де він був заявлений, чи який запізнився до старту, дискваліфікується в даному виді програми.

Екіпаж несе відповідальність за те, що човен і його устаткування є повністю функціональним і готовими до виходу на воду. Човни і устаткування мають бути ретельно перевірені капітаном команди або стерновим, перш ніж екіпаж почне посадку в човен. Ботмаршал не несе відповідальність за будь-які неполадки човна або виходу устаткування з ладу, як тільки екіпаж покинув зону посадки.

Капітан екіпажу є відповідальним за те, щоб кожен член екіпажу дотримувався даних Правил.

3.3. Номери.

3.3.1. Екіпажі, які виходять на старт, повинні мати особисті номери, якщо це визначено Положенням.

3.3.2. На деяких змаганнях, Положенням можуть бути передбачені особисті номери, які є порядковими номерами учасників одного екіпажу; від 1 до 26 в класі човнів «Д-22» та від 1 до 14 в класі човнів «Д-12». Виготовляються з білої тканини розміром 210 х 150 мм. Цифри повинні бути чорного кольору, висотою 100 мм, шириною 60 мм (крім одиниці) (Додаток №5). Номери повинні бути надійно закріплені на формі весляра і добре видимі.

3.3.3. Бортові номери (флюгарки), які відповідають номеру доріжки, встановлюються на носовій частині човна, перед сидінням барабанщика. Номери повинні бути надійно закріплені. Відповідальність за кріплення номеру несе організація, яка проводить змагання.

 1. ДИСТАНЦІЇ.

4.1. Офіційні спортивні змагання проводяться тільки на спортивних спорудах і у спеціально відведених місцях, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних заходів суддівськими колегіями, при суворому дотриманні всіма суб'єктами чинних норм і правил експлуатації споруд та місць розташування учасників заходу, місць загального користування, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень, арен і територій; норм готовності засобів пожежогасіння, спортивно-технологічного устаткування та інвентаря; правил проведення спортивних змагань з видів спорту, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів та вимог. Згідно Постанови КМУ від 18.12.1998р №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

4.2.    Специфікація дистанцій.

4.2.1. На офіційних заходах дистанцію для проведення змагань затверджує уповноважена комісія, до складу якої входить суддя-інспектор з безпеки, головний суддя змагань, представник  рятувальної служби, яка обслуговує змагання.

4.2.2. Ширина всієї дистанції визначається із розрахунку не менше 9 та не більше 13,5 метрів доріжки для одного човна, глибина по всіх доріжках, протягом всієї дистанції, має бути не меншою ніж 2 метра.

4.2.3. Дистанції 200, 500 і 1000 м повинні бути прямими, без поворотів та вигинів.

4.2.4. Дистанція 2000 м повинна бути замкнутою, дозволяти круговий рух з напрямком «проти годинникової стрілки». Форма дистанції на кожному колі повинна мати 2 прямі секції та 2 зони повороту – одна в зоні фінішу, друга в зоні старту на дистанції 500 метрів.

Старт і фініш учасників заїзду на дистанції 2000 метрів має відбуватися у зоні фінішного створу.

Пряма секція. Довжина прямої секції на дистанції повинна бути 460 м. Кожна пряма секція повинна бути розміченою по всій довжині лінією буїв, з інтервалом максимум 100 м. Ця лінія буїв повинна позначати ліву сторону дистанції від човна, який бере участь у змаганнях.

Поворот. Кожен поворот повинен бути відзначений як мінімум 5 буями, а саме: по 1 з кожного кінця кожної прямої секції; 1 – на вершині повороту (кутовий буй), та по 1 між кінцем прямої секції та кутовим буєм, щоб показати криву повороту. Буї на виході із кожного повороту повинні знаходитися на асиметричній лінії до доріжки. Поворотні буї, які позначають початок і кінець кожного повороту, також означають кінець прямої дистанції. Поворотні буї повинні бути іншого кольору, ніж буї, які позначають лінію прямої дистанції, а якщо вони такого ж кольору, то чітко більше за розміром, або іншої форми або з додатковим прапором. Радіус кожного повороту – не менше 40,5м.

Поворотна зона. Початок і кінець поворотної зони на відстані 50 м від поворотних буїв з обох сторін (зовнішніх краях) повинні бути відзначені червоними прапорами, поставленими на буї більшого розміру, ніж буї, якими позначено кінець прямої дистанції.

Там, де змагання на дистанції 2000 м проходять поза зоною стандартної дистанції, тобто зоною, яка позначається доріжками, поворотні буї повинні використовуватися, але із застосуванням додаткових умов, які містяться в Положенні про проведення змагань.

4.2.5. Не пізніше, ніж за добу до початку змагань комісія складає акт обміру дистанції і додає до нього:

 • масштабний план дистанцій 200 м, 500 м, 1000 м із зазначенням стартових і фінішного створів на березі та їх розпізнавальні знаки;
 • схема з зазначенням довжини та розташування буїв кругової дистанції 2000 м, із зазначенням місцезнаходження на березі створів та їх розпізнавальних знаків;
 • схему глибин дистанції з зазначенням напрямку руху води.

Акт обміру дистанції затверджує головний суддя змагань.

4.2.6. Акти про зміни дистанції з додатками направляються до ГСК та всі інстанції, які проводять та забезпечують проведення змагань на даній дистанції.

4.3.    Обладнання дистанції.

4.3.1. Обладнання дистанцій на офіційних змаганнях повинно відповідати наступним вимогам :

- ширина кожної доріжки повинна бути не менше 9 метрів;

- глибина для дистанції 200, 500 і 1000 м повинна бути не менше 2 метрів;

- для дистанції 200, 500 і 1000 м лінія старту і фінішу повинні бути перпендикулярні до середньої лінії дистанції (до осі дистанції);

- межі стартової зони позначаються двома білими прапорами з обох сторін дистанції. Лінія фінішу розмічається двома червоними прапорами на буях, розміщених за 5 м від зовнішніх бокових меж дистанції. Останній ряд буїв, що розмічають доріжки на фініші, повинен бути за лінією створу на відстані від 1 до 5 м.

 1. СУДДІ.

5.1.    Призначення та затвердження суддів.

5.1.1. Суддівська колегія утворюється для забезпечення фіксації результатів команд/екіпажів, визначення переможців змагань та формується з числа осіб, які є суддями з веслування на човнах «Дракон» відповідної категорії. Кількісний склад суддівської колегії визначається залежно від рангу та програми змагань, тривалості їх проведення.

Судді повинні забезпечити проведення змагань у відповідності із Правилами, зокрема забезпечувати однаково рівні умови для усіх спортсменів, що беруть участь у змаганнях.

Судді зобов’язані:

- знати Правила змагань, Положення, вміло їх використовувати, а також бути об’єктивними та принциповими у своїх рішеннях;

- мати при собі посвідчення судді;  

- у зазначений час бути на місці проведення змагань, щоб пройти інструктаж, одержати необхідний інвентар, документацію, перевірити робоче місце та бути готовими до виконання своїх обов’язків;

- доповідати головному судді, або його заступнику про будь-які випадки порушення учасниками Правил та норм поведінки, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Суддям заборонено:

- залишати місця проведення змагань без дозволу старшого судді бригади, в яку вони входять, або головного судді змагань;

- бути учасником даних змагань, представником або тренером.

5.1.2. При призначенні суддів рекомендується заздалегідь визначати їх робочі дільниці і обов’язки. У залежності від конкретної ситуації головний суддя має право переміщати суддів з одної дільниці суддівства на іншу.

5.1.3. Усі судді змагань повинні мати відповідну суддівську кваліфікацію.

5.1.4. Кількісний склад суддів та обслуговуючого персоналу визначається масштабом і програмою змагань, кількістю учасників, а також, особливостями місцевих умов та згідно таблиці:

№ з/п

Члени суддівської  колегії

Кількість суддів

До

300 учасників

Більше

300 учасників

1

Головний суддя

1

2

Заступник головного судді

1

3

Суддя з безпеки учасників

 

1

4

Головний секретар

1

5

Секретар

2

3

6

Старший суддя на старті

1

7

Суддя на старті

1

8

Суддя - вирівнювач

 

1

9

Старший арбітр

 

1

10

Суддя на дистанції (арбітр)

1

2

11

Старший суддя на фініші

1

12

Секретар фінішу

1

13

Суддя на фініші

 

2

14

Старший суддя-секундометрист

1

15

Суддя-секундометрист

3

4

16

Суддя на повороті

2

4

17

Старший ботмаршал

1

18

Суддя-ботмаршал

6

8

19

Суддя-інформатор

1

20

Суддя по нагородженню

1

2

 

Усього:

25

38

5.1.5. Для підготовки місць проведення змагань і для забезпечення нормальних умов для їх проведення, в розпорядження головного судді змагань Оргкомітет може призначити коменданта змагань, необхідний обслуговуючий персонал та необхідну техніку та технічні засоби, які забезпечують можливість обробки, друкування та тиражування результатів (у т.ч. доступ до мережі Internet, відеокамери з монітором, ксерокс і комп’ютер з монітором).

Кількісний склад допоміжних суддівських служб визначається відповідно до кількості учасників змагань та програми змагань, а також особливостей умов проведення змагань згідно з таблицею:

з/п

Допоміжні суддівські служби

Кількість учасників змагань

До

300 учасників

Більше

300 учасників

1

Медико-санітарні працівники (мін.)

2

2

2

Комендант змагань

1

3

Начальник дистанції

1

4

Персонал при човнах

6

6

5

Рятувальники

4

4

6

Мотористи катерів суддів на дистанції

2

2

7

Утримувачі човнів

12

12

8

Оператори відео/фото  старту, фінішу

2

9

Коментатор

1

1

10

Група нагородження

1

2

 

Усього:

32

33

5.2.    Головна суддівська колегія (ГСК)

5.3.1. З складу суддівської колегії виділяється головна суддівська колегія (далі – ГСК), до складу якої входять: головний суддя змагань, заступник головного судді змагань, головний секретар, старший суддя на фініші, старший суддя на старті.

5.3.2. Члени ГСК забезпечують підготовку та організацію роботи мандатної комісії, суддівської колегії та обслуговуючого  персоналу, взаємодію із організацією, яка проводить змагання.

5.3.3. ГСК розглядає протести та апеляції і оголошує рішення офіційним представникам команд.

5.3.4. По закінченню змагань ГСК складає письмовий звіт, до якого включаються результати змагань та коментарі про проведення змагань, враховуючи усі інциденти та конфліктні питання.

5.3.5. Цей звіт підписується головним суддею, головним секретарем та складається протягом двох годин після закінчення останнього заїзду. Складання звіту є завершальним етапом роботи суддівської колегії.

5.3.    Головний суддя загань.

5.3.1. Головний суддя офіційних спортивних змагань призначається розпорядчим документом організатора про проведення спортивного змагання з урахуванням пропозицій ФУВЧД (її відокремлених підрозділів залежно від рангу змагань), очолює суддівську колегію змагань, керує змаганнями в межах своїх повноважень, відповідає за їх проведення у відповідності до цих Правил та Положення. Головний суддя офіційних спортивних змагань повинен бути спортивний суддя Національної категорії.

Всю технічну підготовку місць необхідних для проведення спортивного заходу забезпечує організація, яка проводить змагання.

5.3.2. Головний суддя змагань повинен:

- особисто перевірити готовність дистанції і обладнання, медичне забезпечення і рятувальну службу;

- перевірити наявність або встановлення створних знаків у відповідності до схеми затвердженої дистанції. Якщо відсутня відповідним чином затверджена схема дистанції і при цьому неможливо до початку змагань скласти схему дистанції та встановити створні знаки на місцях, головний суддя зобов’язаний оголосити такі змагання неофіційними;

- розподілити обов’язки між суддями;

- провести з суддями  інструктаж;

- разом з начальником дистанції перевірити довжину кругової дистанції і надійність встановленого на воді устаткування і знаків розмітки дистанції;

- перед початком змагань та по їх закінченні, провести брифінг з представниками команд за участю суддів, затвердити результати жеребкування і змагань;

- у складі ГСК розглянути подані протести і прийняти по ним відповідні рішення згідно термінів, встановлених Правилами.

- перед тим, як винести рішення з питань щодо порушення правил змагань під час проходження дистанції, необхідно враховувати думку суддів, які брали участь в суддівстві при проведенні даного заїзду.

- прийняти рішення за заявою суддів на дистанції про порушення учасниками змагань правил проходження дистанції і повідомити про це рішення секретаріат до оголошення результатів заїзду. У випадках, які вимагають уточнення обставин, рішення повинно бути прийнято не пізніше закінчення змагань. У такому випадку результати заїзду не оголошуються до прийняття остаточного рішення по даному порушенню.

- передати журі змагань на розгляд суперечні питання, остаточне рішення по яких виходить за межі компетенції головного судді змагань;

- у зазначений термін подати звіт головного судді і протоколи до організації, яка є відповідальною за проведення змагань.

5.3.3. Головний суддя змагань має право:

- внести пропозиції щодо організації, відміни чи перенесення змагань, якщо місце їх проведення, обладнання і інвентар виявляться непридатними або не відповідають вимогам дійсних Правил;

- внести корективи в програму змагань;

- припинити подальше проведення змагань, влаштувати тимчасову перерву чи перенести їх на наступний день, у разі несприятливих метеорологічних умов, чи з будь-яких інших причин, які можуть мати негативний вплив на здоров’я учасників;

- усувати від участі у суддівстві змагань суддів, які припустилися грубих порушень чи таких, що не справились з виконанням своїх обов’язків;

- відмінити рішення судді, якщо сам переконався у його помилковості і прийняти своє рішення;

- не допустити до змагань учасників, які за своїм віком або через інші причини не відповідають вимогам даних Правил чи Положенню;

- дискваліфікувати учасників змагань за недисциплінованість або грубе порушення Правил;

- усунути від керівництва командою представників команд і тренерів за порушення Правил чи Положення, за недобросовісне виконання своїх обов’язків і особисту недисциплінованість.

5.3.4. Головний суддя не має права відміняти чи змінювати Положення, крім випадків передбачених у п. 2.1.4.

5.3.5. Головний суддя вирішує всі питання, які виникають в ході змагань і не передбачені дійсними Правилами чи Положенням. При вирішенні такого роду питань він повинен керуватися законодавством України і здоровим глуздом, загально прийнятими в спорті принципами і традиціями.

5.4.    Заступники головного судді.

5.4.1. Для більш оперативного реагування на події, що можуть виникати під час проведення офіційних спортивних змагань, призначається заступник головного судді.

5.4.2. Обов’язки заступника визначає головний суддя змагань. За відсутності головного судді його обов’язки виконує його заступник.

Якщо на змаганнях не призначено заступника головного судді, то його обов’язки під час його відсутності виконує головний суддя на фініші.

5.5. Головний секретар змагань.

5.5.1. Функції та обов’язки головного секретаря змагань:

- організовує роботу секретаріату і відповідає за правильність ведення обліку результатів змагань;

- готує матеріали і документацію для змагань;

- приймає іменні заявки від організацій, які беруть участь в роботі мандатної комісії;

- по узгодженню з головним суддею змагань розподіляє обов’язки між секретарями та керує їх роботою;

- веде протокол зборів суддів, веде облік роботи суддів, працюючих на змаганнях;

- під керівництвом і за участі головного судді, складає програму змагань, на основі результатів жеребкування, і доводить до відома результати представникам і суддям;

- обробляє суддівські записи, веде підрахунок очок і виводить підсумкові результати командної, особистої, особисто-командної першості;

- надає коментатору і відповідальному за зв’язки зі ЗМІ відомості щодо учасників та результати змагань;

- приймає протести і заяви, доповідає про них головному судді і фіксує час їх надходження;

- за особливо несприятливих метеорологічних умовах фіксує доповіді представників команд про повернення з дистанції всіх спортсменів;

- складає загальний технічний звіт про результати проведених змагань і направляє оформлені протоколи до відповідної федерації чи організації, які проводили ці змагання.

5.5.2. Для виконання вказаної роботи в допомогу головному секретарю змагань на всіх змаганнях призначаються судді-секретарі у кількості, залежній від рангу змагань та кількості учасників.

5.6.    Суддя з безпеки.

5.6.1. Суддя з безпеки відповідає за усі питання, що стосуються безпеки екіпажів-учасників змагань, поки вони знаходяться на воді.

До початку змагань має бути упевнений, що план дій при  надзвичайних подіях доведений до відома усіх членів екіпажів і учасників змагань.

5.6.2. Функції та обов’язки судді з безпеки:

- не менше, ніж за добу до початку змагань, перевіряє відповідність і готовність спортивних споруд, готовність дистанції до початку змагань;

- контролює наявність рятувальних засобів з відповідною кількістю навчених рятувальників з необхідним обладнанням;

- подає свої висновки про готовність до початку змагань безпосередньо головному судді змагань;

- до початку змагань координує дії рятувальної служби та медичних працівників, повинен перевірити наявність рятувального спорядження;

- у разі погіршення метеорологічних умов подає головному судді пропозицію про скасування чи перенесення окремих заїздів, або змагань.

5.6.3. Входить до складу комісії, яка затверджує дистанцію.

5.6.4. Має бути присутнім на усіх зборах капітанів і суддів.

5.7.    Старший суддя на старті.

5.7.1. До початку заїздів, разом з головним суддею змагань, перевіряє правильність установки стартового обладнання і відповідність установки стартових створів до схеми затвердженої дистанції.

5.7.2. Керує роботою суддів та утримувачів човнів на старті.

5.7.3. Старший суддя на старті безпосередньо відповідає за правильність подачі старту у кожному заїзді.

5.7.4. Контролює прибуття команд на старт згідно програми змагань.

5.7.6. Проводить старт згідно з Правилами. Коли учасники заїзду вирівняні, подає стартову команду «Готовність!». Якщо всі учасники готові, подається команда «УВАГА» і через 1-5 секунд – команда «РУШ!» (або звуковий сигнал стартового пристрою чи постріл із стартового пістолету). За необхідності затримати старт після того, як була подана команда «Увага!», суддя на старті подає команду: «СТОП!». При фальстарті суддя на старті повинен повернути всіх учасників заїзду на стартову лінію командою «СТОП! СТОП! СТОП!» та повторним звуковим сигналом стартового пристрою.

5.7.7. Визначає чи правильно був взятий старт учасниками. У випадку фальстарту повідомляє про це головному судді і чекає на його рішення щодо проведення повторного старту. У випадку необхідності, назначає повторний старт, зробивши попередження учасникам, які порушили правила старту.

5.7.8. Повідомляє у секретаріат та суддям на фініші про учасників, які отримали попередження за фальстарт і за інші порушення правил. Повідомляє на фініш про кількість екіпажів, які прийняли старт в кожному заїзді.

5.7.9. Для виконання вказаної роботи в допомогу старшому судді на старті на всіх змаганнях призначаються судді на старті та судді-вирівнювачі у кількості, залежній від рангу змагань та кількості учасників. Судді на старті виконують усі розпорядження старшого судді на старті.

5.8. Суддя-вирівнювач.

Суддя-вирівнювач несе відповідальність за перевірку форми екіпажу, кількість учасників в кожному човні і відповідність флюгарки на човні номеру доріжки.

Суддя-вирівнювач повинен запросити човни до лінії старту і вирівняти їх на стартовій лінії. Коли усі човни знаходяться на одному рівні і правильно вирівняні, вирівнювач повідомляє старшого суддю на старті.

Коли усі команди підтвердили свою готовність,  суддя-вирівнювач повинен підняти білий прапор, який повинен залишатися піднятим до початку заїзду. У разі фальстарту, негайно має бути піднятий червоний прапор і опущений білий.

5.9.    Старший суддя на дистанції.

5.9.1. Керує роботою суддів на дистанції (арбітрів) та суддями на поворотах (2000 м.).

5.9.2. Про всі випадки порушення учасниками Правил змагань доповідає головному судді змагань відразу ж по закінченню заїзду, в якому мало місце порушення правил змагань.

5.9.3. У змаганнях на дистанції довжиною більше 1000 метрів старший суддя на дистанції повинен знаходитись в такому місці, звідки можна спостерігати за ходом всієї гонки.

5.10.  Суддя на дистанції (арбітр).

5.10.1. Функції та обов’язки арбітру:

- супроводжує на моторному човні учасників заїзду на дистанціях 500 і 1000 м, при цьому не перешкоджає їм;

- визначає правильність проходження дистанції учасниками змагань;

- попереджає та зупиняє всі човни заїзду, у випадку перешкоди на дистанції, махаючи червоним прапором або подаючи звуковий сигнал поки всі човни не припинять рух та повідомляє про це старшому судді на дистанції;

- повідомляє червоним прапором про всі випадки порушення Правил відразу після закінчення заїзду, в якому було порушення Правил;

5.10.2. Зупиняє заїзд, якщо виникли обставини, які заважають його подальшому проведенню і з’являються причини, які можуть вплинути на стан здоров’я учасників.

5.10.3.Якщо в заїзді не сталося порушень, суддя піднімає білий прапор.

5.10.4. При супроводженні заїзду, в катері судді на дистанції окрім нього може знаходитися тільки моторист.

5.11.  Суддя на повороті.

5.11.1. Призначається при проведенні змагань на дистанціях з поворотами більше 1000 метрів.

5.11.2. Визначає правильність проходження поворотів учасниками змагань  і доповідає старшому судді на дистанції про порушення, які відбулись на повороті.

5.12.  Старший суддя на фініші.

5.12.1. До початку змагань перевіряє відповідність установки фінішних створів до схеми затвердженої дистанції, перевіряє стан обладнання фінішу, справність суддівського інвентарю і приладів, установку апаратури відеозапису фінішу.

5.12.2. Розподіляє обов’язки між суддями на фініші та суддями-секундометристами.

5.12.3. Визначає порядок реєстрації  учасників, які перетинають лінію фінішу.

5.12.4. Підписує суддівський запис про порядок проходження фінішу учасниками заїзду.

5.13.  Суддя на фініші.

5.13.1. Реєструє послідовність проходження човнами фінішу. Результати реєстрації заносить в свій суддівський блокнот, який зберігається до кінця змагань. Забороняється вносити будь-які виправлення в первинні записи.

5.13.3. Один з суддів на фініші призначається секретарем фінішу до обов’язків якого входять оформлення суддівської записки фінішу, своєчасне представлення її секретаріату, судді-інформатору і на дошку повідомлень. Ніяких виправлень в фінішний запис вносити без підпису старшого судді на фініші не дозволяється.

5.13.4. При проведенні змагань на дистанції 2000 м в бригаду суддів на фініш може призначатися суддя, який веде рахунок кругів, пройдених кожним екіпажом.

5.14.  Суддя - секундометрист.

5.14.1. Функції та обов’язки судді-секундометриста:

- до початку змагань отримує секундоміри, звіряє точність ходу, перевіряє систему автохронометражу;

- за командою судді на старті «Руш!» вмикає секундомір;

- по мірі того, як учасники заїзду пересікають лінію фінішу, фіксує час і по закінченню заїзду доповідає результати секретарю фінішу;

- при наявності системи автоматичного хронометражу пускає контрольні секундоміри по команді судді на старті: «Руш!»

5.14.2. Дублювання автоматичної хронометричної системи ручними секундомірами є обов’язковим.

5.15.  Старший суддя ботмаршал (суддя з контролю за човнами і виходу екіпажів на старт).

5.15.1. Функції та обов’язки старшого судді-ботмаршалу:

- до початку змагань перевіряє все обладнання, яке знаходиться в зоні посадки у човни;

- під час змагань координує свої дії з комендантом змагань;

- розподіляє обов’язки між суддями-ботмаршалами в зоні посадки у човни;

- контролює відповідність назви команди номеру заїзду та номеру флюгарки на човні;

- контролює ідентичність форми учасників екіпажу, наявність номерів учасників змагань;

- контролює відповідність даних складу екіпажу тим, які вказані в заявочному листі.

5.15.2. Інформує головного суддю, старшого суддю на старті та секретаріат про невихід команди до зону посадки у човни, та у випадку часової затримки, рапортує за чиєю провиною вона сталася.

5.15.3. Несе, в межах своїх повноважень, відповідальність за своєчасний вихід екіпажів до зони старту, згідно програми змагань.

5.15.4. Для виконання вказаної роботи в допомогу старшому судді-ботмаршалу на всіх змаганнях призначаються судді-ботмаршали у кількості, залежній від рангу змагань та кількості учасників. З числа суддів-ботмаршалів призначається секретар зони посадки у човни.

5.16. Суддя-інформатор.

Функції та обов’язки старшого судді-інформатора:

- оголошує розпорядження і вказівки головного судді змагань і його заступників;

- оголошує програму змагань і порядок проведення змагань;

- інформує учасників і глядачів про хід змагань, результати заїздів, які відбулися, про переможців і призерів змагань.

5.17. Суддя по нагородженню.

Суддя по нагородженню узгоджує з представником оргкомітету порядок і форми нагородження переможців і призерів, одержує від організаторів змагань медалі, грамоти тощо, займається підготовкою медалей, дипломів або грамот для нагородження переможців і призерів змагань, отримує від головного секретаря змагань дані про переможців і призерів змагань для внесення інформації у дипломи, тощо. Входить до складу секретаріату.

 1. ДОПОМІЖНІ СУДДІВСЬКІ СЛУЖБИ.

6.1.    Лікар змагань.

6.1.1. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов'язкова на змаганнях всіх рівнів.

6.1.2. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі його рішення, в межах компетентності, обов'язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт про їх проведення.

6.1.3. Перед початком змагань перевіряє в заявках візи лікаря з спортивної медицини про допуск спортсменів до змагань.

6.1.4. Надає медичну допомогу учасникам змагань, надає висновок про можливість подальшої участі в змаганнях спортсменів, які отримали травму чи захворіли під час змагань. 

6.1.5. Про всі випадки надання медичної допомоги учасникам змагань лікар зобов’язаний доповідати в ГСК та представнику команди.

6.1.6. По закінченні змагань надає головному судді змагань звіт з зазначенням випадків травм і захворювань.

6.2.    Начальник дистанції.

6.2.1. Призначається організацією, яка проводить змагання. Забезпечує та виконує вимоги специфікацій дистанцій під час проведення змагань.

6.2.2. Перед початком змагань пред’являє обладнання дистанції головному судді змагань.

6.2.3. При необхідності, вживає заходів щодо скорішого усунення недоліків в обладнанні дистанції, виникаючих під час змагань.

6.2.4. Керує роботою технічного персоналу, призначеного для обслуговування дистанції і роботи катерів, виділених для арбітрів.

6.3.    Комендант змагань.

6.3.1. Призначається організацією, яка проводить змагання.

6.3.2. До обов’язків коменданта входить координація роботи допоміжних служб, які задіяні в проведенні змагань та технічне забезпечення змагань, в тому числі:

- обладнання приміщень, виділених для роботи суддівської колегії, місць роботи суддів на березі, а також приміщень, які передбачені для учасників змагань;

- підготовка необхідної кількості відповідного спортивного та суддівського інвентарю.

6.4.    Начальник рятувальної служби.

6.4.1. До початку змагань повинен перевірити справність та наявність рятувального спорядження.

6.4.2. Координує свої дії з суддею з безпеки.

6.4.3. Керує роботою рятувальників. Рятувальники повинні забезпечити всі необхідні заходи для запобігання нещасних випадках і, при необхідності, оперативно надавати допомогу потерпілим.

6.4.4. Повинен керувати наданням необхідної допомоги учасникам, які опинилися у воді.

6.4.5. Повинен мати постійний зв'язок з медичним персоналом та у будь який момент викликати медичну допомогу.

6.4.6. У разі виникнення небезпечної ситуації повинен терміново повідомити головного суддю змагань.

6.4.7. Один з рятувальних катерів повинен  знаходитися на воді в зоні старту, другий – в зоні фінішу.

6.5.    Оператор відеозйомки.

6.5.1. На офіційних спортивних змаганнях обов'язково повинен проводитися відеозапис старту та фінішу в кожному заїзді.

6.5.2. Перед початком змагань повинен підготувати апаратуру і повідомляє старшого суддю на фініші (на старті) про її готовність.

6.5.3. Демонструє запис фінішу (старту) старшому судді, головному судді змагань, і, за їх вказівками, іншим суддям. Порядок допуску представників команд до перегляду запису фінішу (старту) визначає головний суддя змагань, у кожному випадку окремо.

 1. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ.

7.1.    Старт.

7.1.1. Відлік номерів доріжок на старті визначається зліва направо за напрямком руху човнів від старту до фінішу.

7.1.2. Старт не може бути даний раніше часу, вказаного в програмі змагань чи оголошення головного судді.

7.1.3. Екіпажі не повинні входити в стартову зону без запрошення судді.

7.1.4. У змаганнях на дистанціях 200, 500, 1000 м всі екіпажі-учасники чергового заїзду повинні зібратися на відстані не більше 50 метрів за лінією старту або в спеціально відведеному місці принаймні за 5 хвилин до старту. Не пізніше, ніж за 2 хвилини до фактичного часу старту екіпажі запрошуються на лінію старту командою «На старт» і займають свої місця на доріжках, які відповідають їх стартовим номерам за результатами жеребкування.

7.1.5. Екіпажу, який прибув в зону старту пізніше вказаного часу (п.7.1.4.), може бути винесене попередження, рівне попередженню за фальстарт.

7.1.6. Суддя на старті опитує всіх учасників про їх готовність до старту. У разі готовності екіпажу, стерновий піднімає руку. Після підтвердження всіма екіпажами про готовність до старту суддя-вирівнювач вирівнює човни по лінії створу.

7.1.7. Учасники заїзду, який буде відбуватись і які прибули до зони старту після опитування про готовність стартувати, вважаються такими, які відмовилися стартувати і дискваліфікуються в даному виді програми.

7.1.8. Початкове положення човнів: човни на стартовій лінії мають бути розташовані таким чином, щоб носи човнів (при наявності - голова дракона) були вирівняними в одну лінію. Коли старт дається за допомогою утримувачів, утримувачі повинні тримати корму човна. В якості альтернативи кожен рульовий повинен тримати мотузок, прикріплений до стартового понтону або станції. У разі, якщо утримуваний старт неможливий з технічних причин, то за рішенням журі змагань може бути дозволений «вільний» старт.

Примітка* «вільний старт» не дозволяється на офіційних спортивних змаганнях ІІ рангу.

7.1.9. Екіпаж може заявити про тимчасову неможливість стартувати у випадку появи на дистанції перешкод у вигляді предметів які сплили, пропливаючих судів, сторонніх човнів, невидимих судді на старті, при недостатній відстані між човнами, якщо нема стартових плотів. У випадку неготовності прийняти старт барабанщик піднімає і утримує підняту руку. За заяву про неможливість стартувати, з ціллю отримання зиску для себе, при фактичній відсутності причин, екіпажу виноситься попередження.

7.1.10.         Заява екіпажу про неможливість стартувати із-за несправного обладнання не приймається (за виключенням пробоїни в човні). Якщо ламається весло, то учаснику екіпажу не дозволяється отримувати сторонню допомогу.

7.1.11. Коли учасники заїзду вирівняні, суддя на старті подає стартову команду «Готовність!», якщо екіпаж не готовий прийняти старт, барабанщик повинен НЕГАЙНО подати знак шляхом підняття схрещених рук.

У разі, коли суддя на старті переконався, що всі учасники готові, подається команда «УВАГА» і через 1-5 секунд - команда «РУШ!» (або інший, заздалегідь оговорений з представниками команд звуковий сигнал стартового пристрою), під час цієї команди утримувачі відпускають корму човна або кермові відпускають мотузку – в залежності від обставин.

Після команди «Увага!» веслярі повинні прийняти вихідне положення для початку першого руху і залишатися в цьому положенні до команди судді на старті «Руш!» (або звукового сигналу стартового пристрою). Будь-які рухи в човні між цими двома командами забороняються. Порушення цього пункту правил розцінюється, як фальстарт.

7.1.12. При необхідності затримати старт після того, як була подана команда «Увага!», суддя на старті подає команду: «СТОП!». Після цієї команди учасники змагань і утримувачі човнів приймають положення, відповідне до команди «На старт!».

7.1.13. Фальстартом вважається, якщо один чи декілька човнів почали рух між командами «Увага» та «Руш!» (або звуковим сигналом стартового пристрою).

7.1.14. При фальстарті вирівнювач підіймає червоний прапор, суддя на старті повинен повернути всіх учасників заїзду командою «СТОП! СТОП! СТОП!» та повторним звуковим сигналом стартового пристрою, та за допомогою арбітру. Арбітр перетинає дистанцію перед човнами, розмахуючи червоним прапором до тих пір, поки всі учасники заїзду не зупинять рух човнів.

7.1.15. Судді на фініші і секундометристи сповіщаються засобами зв’язку та відмашкою червоним прапором про фальстарт, і про повернення учасників заїзду на лінію старту.

7.1.16. Винний у фальстарті екіпаж отримує попередження. За другий і т.д. фальстарт у повторних заїздах дискваліфікується екіпаж, який його створює.

7.1.17. Повернені назад учасники знов шикуються на лінії старту.

7.1.18. При повторному старті поверненого назад заїзду екіпаж, який не прибув на старт до опитування учасників про готовність стартувати, до проходження дистанції не допускається і дискваліфікується в даному номері програми.

7.1.19. У разі виникнення непередбачених обставин на перших 50 метрах дистанції, наприклад, зіткнення між двома човнами, викликане водними умовами або поломкою стернового весла, що може істотно вплинути на безпеку учасників та на хід гонки, суддя-арбітр може зупинити заїзд і негайно сповістити про причини зупинки головному судді змагань. Судді на старті і арбітр в цьому випадку діють так само, як при фальстарті.

7.1.20. На дистанції 200, 500, 1000, 2000 метрів екіпаж, який перевернувся або затонув, набравши велику кількість води, дискваліфікується в даному номері програми. На дистанції більше 2000 м, екіпажі, які перевернулися або затонули, набравши велику кількість води і самостійно, без сторонньої допомоги сіли до човна, мають право продовжувати змагання.

7.1.21. У змаганнях з роздільним стартом, старт може даватися двома способами:

а) коли для кожного екіпажу час старту регламентовано, старт дається з місця, з однаковим інтервалом часу, екіпаж за командою судді на старті займає місце на лінії старту та починає рух за командою «Руш» судді на старті, при цьому екіпаж, який почав рух по дистанції без команди судді на старті карається 5 секундами штрафу,  які додаються до часу, який був показаний учасником після проходження дистанції. Екіпаж, який до команди «Руш» виїхав більше ніж на пів корпусу човна дискваліфікується у даному виді програми;

б) коли човни стартують з інтервалом по команді судді стартера «Руш» за 30 метрів до стартової лінії. Час старту кожного екіпажу фіксується суддями в той момент коли ніс човна реально перетинає лінію старту. Час інтервалу старту фіксується другим суддею на старті (секретарем старту).

Інтервал старту між екіпажами в обох випадках може бути від 10 до 30 секунд.

Якщо один або декілька екіпажів з різних причин не вийшли на старт – порядок старту та інтервал часу між екіпажами зберігається згідно стартового протоколу.

7.1.22. В офіційних спортивних змаганнях всі старти повинні бути зафіксовані на відеокамеру. Всі записи знаходяться у розпорядженні старшого судді на старті.

7.1.23. Рішення про покарання (попередження та часові штрафи) на старті приймає старший суддя на старті та інформує про це головного суддю змагань та головного суддю на фініші.

7.2.    Проходження дистанції.

7.2.1. У разі зіткнення між двома або більше човнами, арбітри повинні повідомити всі обставини головному судді, який може дискваліфікувати порушника, якщо зіткнення істотно вплинуло на результат заїзду, чи призначити повторний заїзд для учасників зіткнення. Коли, на думку головного судді, один або декілька екіпажів могли уникнути зіткнення шляхом прийняття дій, наприклад, припинити веслувати, але не зробили цього, то екіпаж або екіпажі можуть бути дискваліфіковані в цьому виді програми або навіть в змаганнях в цілому.

7.2.2. Якщо екіпаж знаходиться в тяжкому положенні, наприклад, один з членів екіпажу випав за борт, то барабанщик або стерновий повинен попередити рятувальників і арбітрів, використовується міжнародний сигнал лиха, тобто, руки мають бути у витягнутому положення (горизонтально), а потім піднімаються у вертикальне положення, схрещуючись над головою і повертаючись потім в горизонтальне положення. Сигнал лиха треба повторювати до того моменту, поки відреагують рятувальники і арбітри.

7.2.3. Ушкодження човна: якщо, на думку головного судді, човен був свідомо пошкоджений екіпажом, який в ньому знаходиться чи іншим екіпажом у ході проходження дистанції, ГСК може дискваліфікувати екіпаж або екіпажі в цьому виді програми. Крім того, за рекомендацією оргкомітету, на екіпаж або екіпажі може бути накладений штраф і обов'язок відшкодувати витрати на ремонт човна.

Дистанції 200, 500, 1000 метрів.

7.2.4. Кожний екіпаж-учасник змагань повинен прямувати посередині своєї водної доріжки і не підходити до другого учаснику ближче, ніж на 2 метра між веслами веслярів в будь-якому напрямку, в тому числі і при наявності розмітки, яка розмежує доріжки.

7.2.5. Заїзди на 500, 1000 метрів супроводжують арбітри на катерах. Арбітри також, додатково, можуть знаходитися на березі, по сторонам або в кінці дистанції, щоб мати чітку «лінію видимості» для того, щоб визначати реальне положення човнів на доріжках. Про всі порушення старший арбітр повинен негайно повідомити головного суддю.

7.2.6. Екіпаж-учасник заїзду, який перейшов на іншу доріжку, після отримання команди арбітра про вирулювання в сторону, повинен негайно звільнити чужу доріжку, не перешкоджаючи при цьому іншим учасникам заїзду.

Екіпаж, який не виконав повторні вказівки судді про вирулювання, отримає покарання - штраф 5 секунд додаткового часу або, у разі ігнорування команд та попереджень арбітрів, створення загрози життю та здоров’ю інших учасників, дискваліфікується в даному номері програми.

У випадку створення такої загрози команда, спричинивши цю загрозу має негайно зупинитися.

 Якщо екіпаж покинув свою доріжку через ненавмисну помилку стернового, і намагається виправити помилку, при цьому не заважаючи іншим учасникам заїду, якщо його дії не впливають на результат інших учасників заїзду, то арбітр може не застосовувати штраф і винести попередження.

7.2.7. На дистанціях 200, 500, 1000 м екіпажам заборонено «сидіти на хвилі». Арбітр, що супроводжує заїзд, повідомляє про порушення головного суддю. Головний суддя приймає рішення про покарання, в залежності чи принесло це перевагу екіпажу, який «сидів на хвилі».

7.2.8. Якщо в проведеному заїзді не було порушень правил змагань, арбітр сповіщає про це суддям на фініші по радіо, чи підняттям білого прапору. При порушенні правил підіймається червоний прапор.

Дистанції 2000 метрів і більше.

Правила проходження дистанції 2000 метрів повинні розглядатися в сукупності з п.4.2.4 цих правил.

Екіпажі повинні тримати напрямок уздовж прямої лінії дистанції на протязі усієї гонки, за винятком обгону та поворотів. Виключення – коли екіпажі стартують загальним стартом. При загальному старті човни повинні прямувати курсом, паралельним середньої лінії дистанції на відстані, яка зазначена в Положенні про проведення даних змагань.

7.2.10. Якщо до екіпажу наближається човен, який стартував пізніше, необхідно, щоб стерновий екіпажу, який іде попереду, дотримував, за винятком випадків обгону, відстань в мінімум 6 метрів «чистої води» від буїв ліворуч човна, щоб надати екіпажам, які можуть обганяти цей човен, достатньо місця для здійснення обгону.

7.2.11. Екіпажі при здійсненні обгону повинні дотримуватися правила «чистої води» між човнами. Якщо команда ігнорує вказівки про правило 2-х метрів і тим самим змушує інший човен (човни) йти за невиправдано широким радіусом для того, щоб уникнути зіткнення, головний суддя призначає штраф 15 секунд.

7.2.12. Екіпаж, який зробив спробу обійти човен, що йде попереду, не має права створювати перешкоди для інших екіпажів. В свою чергу екіпажі, які обганяють не мають права створювати перешкоду човну, що їх обганяє шляхом різкої зміни курсу, який загрожує зіткненням човнів. Винні в порушенні зазначених вимог отримають покарання штрафом 15 секунд, або, у разі створення загрози життю та здоров’ю учасників, дискваліфікуються в даному номері програми змагань.

7.2.13. Обгін здійснюється з лівого боку човна, якого обганяють, за винятком тих випадків, коли ширина дистанції дозволяє екіпажу здійснити обгін по «чистій воді» справа від човна. Обгін справа дозволений після старту на протязі перших 300 метрів дистанції, а також після виходу з поворотної зони (п.4.2.4). У інших випадках обгін справа залежить від наявності «чистої води» для екіпажу, який обганяє.

7.2.14. При проходженні поворотів на кругових дистанціях буї обходять проти часової стрілки (буй лишається зліва від човна).

          На повороті екіпаж повинен дотримуватися правила «чистої води» в 2 метра, яке визначене в п. 7.2.4.

Екіпаж не буде дискваліфікований за дотики (лівим бортом човна) до поворотних буїв, або за те, що порушено правило «чистої води», якщо він при цьому не створив перешкод іншим учасникам заїзду.

Екіпаж, який обійшов буй (або декілька буїв) з внутрішньої сторони дистанції (справа від човна) має бути дискваліфікований.

Екіпаж, який обійшов буй (або декілька буїв) з внутрішньої сторони дистанції (справа від човна) не буде дискваліфікований якщо порушення було допущено, щоб уникнути навалу іншого човна. Остаточне рішення стосовно дискваліфікації приймає ГСК змагань.

7.2.15. У поворотній зоні (п.4.2.4)  наздоганяючий човен отримує право на обгін по внутрішньому курсу якщо ніс цього човна (або голова дракона) за 50 метрів до повороту опинився на рівні стернового управління човна, який наздоганяють («перекриття»).

Екіпаж, який наздоганяють, повинен поступитися своїм курсом, він не має права створювати перешкоду човну, який  обганяє, шляхом різкої зміни курсу, повинен дотримуватися правила «чистої води». При порушенні цих вимог може отримати покарання штрафом до 20 секунд або у разі створення загрози життю та здоров’ю учасників, дискваліфікуються в даному номері програми змагань.

Човен який не досяг «перекриття» при вході в поворотну зону, не повинен намагатися обігнати з внутрішньої сторони човен, що йде попереду. Він може йти за ним, проходячи поворот або йти на обгін справа, але при цьому зобов’язаний виконувати правило «чистої води» між двома човнами.

Якщо човен, що йде попереду вибрав занадто широкий радіус для повороту, а човен, що йде ззаду, у свою чергу, не отримав «перекриття», другий човен може спробувати обігнати ліворуч, якщо є достатньо відстані між буями і човнами, щоб виконати правило «чистої води» між двома човнами (2метра) і буями (6 метрів). Під час маневру другий човен повинен поважати і забезпечувати право першого човна упродовж усього повороту. При порушенні другий човен може отримати штраф до 20 секунд. Якщо, на думку ГСК будь-який гоночний маневр, другого екіпажу або відсутність «чистої води» між човнами поставили під загрозу безпеку іншого екіпажу або істотно вплинули на результат, винний екіпаж може бути дискваліфікований.

7.2.16. Учасники обов’язково повинні дотримуватись правил безпеки під час обгону на повороті і на прямій дистанції.

7.2.17. Якщо дії одного екіпажу привели до створення перешкод, із-за яких інший екіпаж втратив час і арбітр це підтвердив, головний суддя, після ретельного розгляду обставин, що сталися, може призначити «часовий  бонус» до 20 секунд потерпілому екіпажу.

7.2.18. Коли екіпаж завершив свій останній поворот і вийшов з поворотної зони, він може займати будь-яке положення в межах дистанції. Обгони іншого човна допускаються з обох боків, за умови виконання правила «чистої води».

7.2.19. Всі екіпажі мають перетнути лінію фінішу в межах доріжок дистанції. Екіпаж, який порушив даний пункт правил  карається 5 секундами додаткового часу.

7.3.    Зупинка заїзду.

7.3.1. Арбітр повинен зупинити заїзд, якщо суддя на старті зафіксував фальстарт, підняв червоний прапор, голосом подав команду «СТОП! СТОП! СТОП!» або подав повторний  звуковий сигнал за допомогою стартового пристрою. Суддя - арбітр має знаходитися в човні який розміщений за доріжками, не менше 50 метрів від стартової лінії вверх по ходу дистанції. Човен судді на дистанції має перетинати дистанцію перед екіпажами і махати червоним прапором. Це триватиме до тих пір, поки всі човни не зупиниться.

7.3.2. Якщо перешкоди, які з’явились на  дистанції, вплинули на результати учасників, а заїзд не був зупинений, то за представленням арбітра головний суддя може призначити повторне проходження дистанції учасниками цього заїзду.

7.3.3. Учасники. які зійшли з дистанції до зупинки заїзду, у випадку повторного проведення заїзду, до проходження дистанції не допускається.

7.3.4. В усіх випадках повторного проходження дистанції із-за зупинки заїзду, заміну учасників екіпажу заборонено.

7.4.    Навал.

7.4.1. Навалом вважається зіткнення човнів чи весел учасників заїзду, внаслідок чого один з екіпажів втратив перевагу чи постраждав, а також зіткнення екіпажу з обладнанням дистанції, після якого учасник отримав певні переваги. Екіпаж човна, який обганяють має прийняти вправо і забезпечити при проходженні повороту відстань між лопатками весел екіпажів мінімум 2 метри. Екіпажі, які не забезпечили виконання цього правила  наказуються штрафним часом 20 секунд.

7.4.2. Якщо зіткнення човнів чи весел було незначним і арбітр чи суддя на повороті визначив, що в результаті зіткнення ніхто з учасників не отримав переваг і не став на заваді іншому, таке зіткнення не вважається навалом.

7.4.3. Винним у навалі вважається:

а) на дистанціях 200, 500, 1000 метрів екіпаж, який вийшов за межі своєї доріжки;

б) на дистанціях 2000 метрів і більше:

 • екіпаж, човен якого йшов курсом не паралельним до середньої лінії дистанції;
 • екіпаж, який йшов позаду, серед човнів, які йшли паралельним курсом і зіткнулись;
 • екіпаж, який обганяли якщо він навмисно (різкою зміною направлення руху чи несподіваною зупинкою) створив умови, внаслідок чого екіпаж, який обганяв, не зміг уникнути навалу.

7.4.4. Екіпаж, який винен в навалі, поломці весел чи човнів, дискваліфікується на даний заїзд.

7.4.5. Якщо навал вплинув на спортивні результати і на розподіл місць учасників, то заїзд, в якому мав місце навал, по рішенню головного судді, може бути проведений повторно, без участі винного в навалі. Час проведення нового заїзду визначається виходячи з можливостей програми змагань.

7.4.6. Учасник попереднього, відбіркового чи напівфінального заїзду, який мав шанси пробитися в наступний етап змагань і постраждав в результаті навалу на нього іншого човна чи через появу перешкод на дистанції, за наявності технічних умов рішенням головного судді може бути допущений до проходження в іншому відбірковому, напівфінальному чи фінальному заїзді в якості додаткового учасника.

7.4.7. При втраті управління човном учасник повинен вжити всі заходи для того, щоб не заважати решті учасників заїзду. Несправність інвентарю не знімає з учасника відповідальності за навал.

7.4.8. При навалі іншого човна на нього учасник не повинен зупиняти веслування до зупинки арбітром заїзду. Учасник, який зупинив веслування до зупинки заїзду, не може опротестувати у разі затвердження головним суддею результатів заїзду.

7.5 Лідирування.

7.5.1. Лідируванням вважається супроводжування екіпажу, будь ким з цієї ж команди, з води - спереду чи збоку на човні, катері чи на іншому плавзасобі.

7.5.2. Учасник, якого лідирували, дискваліфікується у даному виді програми.

7.6 Фініш.

7.6.1 Екіпаж, у якого ніс човна пересік лінію фінішу з такою самою кількістю спортсменів, яка була на старті, вважається таким, що закінчив дистанцію.

7.6.2. Якщо фініш обмежений прапорами, то учасник вважається таким, що закінчив дистанцію за умови, що він фінішував між прапорами фінішу.

7.6.3. З метою визначення найсильнішого екіпажу, у випадку, коли два чи більше човнів показали однаковий час:

а) у фінальному заїзді присуджується одне те саме місце;

б) у відбіркових чи напівфінальних заїздах, як виключення, може додаватися 7 доріжка, якщо є така технічна можливість у організаторів змагань та дозволяє ширина водоймища;

в) якщо в організаторів змагань немає технічної можливості та ширина водоймища не дозволяє додати 7 доріжку, то, наприклад, суддівська колегія може звернути увагу на час, який команди показали у попередніх заїздах даного виду програми.

7.6.4. У тому випадку, коли у суддів виникли суперечки відносно черговості пересікання лінії фінішу учасниками заїзду, проглядається фото чи відеозапис, дані яких беруться за основу для прийняття остаточного рішення. Якщо на лінії фінішу використовується система відеозапису, то її дані використовують тільки для орієнтації суддів при вирішенні суперечного питання.

До розгляду спірних питань використовується тільки апаратура, яка знаходиться в користуванні у суддівської колегії.

За відсутності фотофінішу і відеозапису суперечні питання відносно порядку пересікання лінії фінішу учасниками заїзду, вирішуються голосуванням суддів на фініші. При рівності голосів – голос старшого судді на фініші дає перевагу, за умови, що в момент заїзду він знаходився у лінії створу фінішу. Рішення суддів остаточне.

7.6.5. Екіпаж, який закінчив дистанцію, не повинен зупинятися на лінії фінішу і повинен продовжувати рух за своєю траєкторією до тих пір, поки човен не віддалиться від лінії фінішу.

7.6.6. Після того, як екіпаж фінішував, він повинен повернутися до зони посадки/ висадки і висадитися на берег.

7.6.7. Екіпажам, які не приймають участі в заїзді, який фінішує, забороняється пересікати фінішну лінію у будь-якому напрямку під час фінішування човнів з іншого заїзду.

7.7. Фотофініш.

Офіційні спортивні змагання без фотофінішу чи відеозапису фінішу проводити забороняється.

Оргкомітет повинен забезпечити суддівську колегію двома комплектами обладнання та бути готовим робити відеозапис всіх заїздів змагань.

У попередніх, відбіркових і напівфінальних заїздах обов’язково фіксується на відео фініш всіх човнів, які потрапляють у наступне коло змагань. У фінальних заїздах фіксується фініш всіх учасників.

Старший суддя на фініші звіряє свої записи приходу човнів на фініш з фотофінішем, який є вирішальним в остаточному рішенні розподілу місць у заїзді.

Якщо декілька човнів у фіналі пересікли фінішну лінію одночасно, і це підтверджується фото/відео зйомкою, то може бути два чи декілька перших, других і т.д. місць.

7.8.    Хронометраж.

7.8.1. Час переможця кожного заїзду виміряється, як мінімум, двома контрольними секундомірами. Якщо секундоміри показують різний час, то береться гірший час.

7.8.2. Контрольні секундоміри одночасно пускають по команді судді на старті «Руш!», яка приймається через засоби зв’язку між суддями чи на звуковий сигнал стартового обладнання.

7.8.3. Контрольний час зупиняють, визначаючи час проходження дистанції кожним човном в момент, коли ніс човна (за наявності - голова дракона) перетинає лінію фінішу.

7.8.4. Порядок пуску і зупинки секундомірів в змаганнях з дистанціями довжиною 2000 метрів і більше визначається головним суддею.

7.8.5. Визначення переможців заїзду з окремим стартом виконується за часом проходження дистанції і фіксується системою хронометражу (у десятих, сотих чи тисячних долях секунди), після чого фіксується в записах фінішу у відповідності до Положення.

 1. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ.

8.1.    Дискваліфікація – позбавлення спортсмена або команди права брати участь в одному чи всіх видах програми змагань за грубе порушення правил або нетактовну поведінку.

Дискваліфікація, у залежності від змісту порушення, може застосовуватися до:

- учасника;

- екіпажу в даному виді програми;

- команди.

8.2.    Дискваліфікація в одному з видів програми змагань зберігає за учасником всі здобуті раніше місця, очки і нагороди.

8.3.    Дискваліфікація в усіх видах програми змагань позбавляє учасника змагань всіх здобутих ним очок і нагород.

8.4.    Учасники змагань, які виявили неповагу до суддів, або інших учасників чи глядачів дискваліфікуються ГСК на дані змагання, а рішенням ФУВЧД вони можуть бути дискваліфіковані і на певний строк.

 1. ПРОТЕСТИ.

 

9.1.    Представник команди має право заявити протест на рішення суддів, якщо це рішення суперечить дійсним Правилам чи Положенню про змагання, заявити протест на дії учасників і представників інших команд, дії яких не відповідають Правилам і Положенню. При цьому повинні бути достатньо чітко висловлені мотиви протесту з посиланням на відповідні вимоги Правил і Положень про змагання і обов’язково сформульовано призначення протесту (Додаток №6).

9.2.    Протести подають головному судді змагань у письмовій формі в наступні строки:

 • про допуск учасників до змагань – не пізніше, ніж за годину до початку змагань в день проведення відповідного заїзду;
 • протест поданий під час самих змагань не пізніше, ніж за 15 хвилин після проведення заїзду, в якому мало місце припущене порушення;
 • протест проти результатів заїзду подається не пізніше 15 хвилин після оголошення (вивішування) результатів заїзду;
 • при подачі протесту необхідно вказати час подачі протесту;
 • форма подачі протесту представлена у Додатку№ 6.

9.3.    Протести розглядаються ГСК негайно, не довше ніж за 30 хвилин виноситься рішення за протестом. При надходженні протесту Головний суддя має викликати інших учасників протесту (протилежну сторону). Головний суддя дає письмове роз’яснення після прийняття рішення за протестом та фіксує час передачі відповіді представнику команди, яка його подала. Копія рішення надається представнику протилежної сторони.

9.4.    Якщо протест подали на учасника, а брак часу не дозволяє головному судді прийняти остаточне рішення до початку заїзду, то вказаний учасник допускається до проходження дистанції в статусі «під протестом». Результат цього учасника в особистому і командному заліку затверджується після прийняття остаточного рішення по протесту.

9.5.    У випадку дискваліфікації екіпажу змагань ГСК надає письмове роз’яснення причин дискваліфікації та фіксує час передачі рішення представнику команди.

 1. АПЕЛЯЦІЇ

10.1.  У випадку коли рішення ГСК не задовольнило подавця протесту, він має право подати апеляцію в журі змагань на протязі 20 хвилин після отримання рішення за протестом (Додаток №7).

Апеляції розглядаються журі, не пізніше, ніж за 30 хвилин виноситься рішення за протестом. Протягом 20 хвилин після прийняття рішення за апеляцією голова журі дає письмове роз’яснення представнику команди, яка її подала.

10.2. Рішення журі є остаточним.

 1. ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ.

 

11.1.  Допінг строго заборонений до застосування.

Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні. Використання допінгу заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати спортсменів, які приймали заборонені препарати, анулюються, а ці спортсмени дискваліфікуються.

Обов’язком кожного спортсмена є забезпечення того, щоб жодна із заборонених речовин не потрапила до його організму.

Спортсмен несе відповідальність за будь-яку заборонену речовину, її метаболіт чи маркер, виявлені в будь-якій пробі, відібраній у нього. Таким чином, не обов’язково щоб намір, провина, необачність чи знання про вживання забороненої речовини зі сторони спортсмена були продемонстровані, щоб встановити порушення антидопінгових правил.

Порушення антидопінгового правила наступає незважаючи на відсутність чи присутність провини спортсмена.

11.2.  У разі встановлення факту вживання спортсменом допінгу до нього, відповідно до вимог WADA та компетентних органів відповідних спортивних організацій застосовуються такі санкції: попередження, визнання недійсними спортивних результатів, позбавлення спортивних медалей чи призів, виданих у натуральній або грошовій формі, тимчасова або довічна заборона брати участь у спортивних змаганнях. До спортсмена, якщо в нього знаходять в наявності у організмі допінг, вживаються адміністративні і дисциплінарні заходи, які застосовує ФУВЧД і Міністерство молоді та спорту України.

Результат участі спортсменів у командних змаганнях, що розпочалися, анулюється в разі встановлення факту вживання допінгу одним із членів такої команди.

Незнання спортсменами природи, складу, наслідків вживання заборонених у спорті речовин чи методів не є підставою для звільнення від застосування санкцій.

За розповсюдження допінгу в спорті винні особи несуть відповідальність згідно з Законом України.

Ці Правила змагань приведені до повної відповідності з Правилами проведення змагань Міжнародних і Європейських Федерацій з веслування на човнах «Дракон».

 

reyt 2020

reyt f 2020

Важливі новини

Prev Next

Про конференцію Федерації України з весл…

19-03-2023 Переглядів 292

Про конференцію Федерації України з веслування на човнах «Дракон»

Цієї суботи, 18 березня, у Житомирі (прес-центр Житомирської міської ради) пройшла чергова щорічна конференція Федерації України з веслування на човнах «Дракон».

Детальніше

Про Всеукраїнський суддівський семінар

05-02-2023 Переглядів 117

Про Всеукраїнський суддівський семінар

Цієї суботи у Житомирі відбувся Всеукраїнський суддівський семінар з веслування на човнах «Дракон», учасниками якого стали 65 осіб з Житомирської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської областей та м. Києва.

Детальніше

Валерій МОРГУН взяв участь у роботі вико…

22-01-2023 Переглядів 196

Валерій МОРГУН взяв участь у роботі виконавчого комітету EDBF

Днями, у столиці Федеративної Республіки Німеччина відбулось чергове засідання Виконавчого комітету Європейської федерації з веслування на човнах «Дракон», участь у якому як офіційний представник України та віце-президент Європейської федерації з...

Детальніше

ОСТАННІ ФОТО

Контакти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Соціальні мережі

wiki

Статистика сайту

Сьогодні
Цього місяця
За весь час
384
1389
256075

Ваш IP:44.200.82.149